เลเวล 38 XP 9,206
394 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 39
เหรียญตรา