Úroveň 38 XP 9,206
394 XP pro dosažení 39. úrovně
Odznaky