5.9 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Orcs Must Die! 2
Orc Master
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 14 ก.ค. 2016 @ 10:05pm
Family Ties
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Hunter and Friends
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Into the Mines
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Fodder
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
I Got Your Back
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Together At Last
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
That was Easy
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Devilishly Handsome
8 จาก 8 ในชุดที่ 1