8.3 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Glass Masquerade
Glass Scarabeus
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 30 มิ.ย. 2017 @ 7:11am
(1)
Glass Galleon
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Glass Masquerade
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Glass Geisha
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Glass Detective
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Glass Freedom
5 จาก 5 ในชุดที่ 1