5.1 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา A Wild Catgirl Appears!
A Wild Maple Leaf Appears!
เลเวล 2, 200 XP
ปลดล็อค 25 มิ.ย. 2017 @ 4:42pm
(1)
Starla
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
Ria
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
Lise
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
Ami
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
Eiko
5 จาก 5 ในชุดที่ 1