7.1 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Discouraged Workers
Indie Lover
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2016 στις 9:22
Eternal Happiness
1 από 15, Σειρά 1
Save Yourself
2 από 15, Σειρά 1
That Day We
3 από 15, Σειρά 1
Bridge of the Life
4 από 15, Σειρά 1
Kiss Me
5 από 15, Σειρά 1
Newspaper Delivery
6 από 15, Σειρά 1
Desperation
7 από 15, Σειρά 1
IMF Crisis
8 από 15, Σειρά 1
Choi Ga-yeon
9 από 15, Σειρά 1
Lean
10 από 15, Σειρά 1
Cry Out
11 από 15, Σειρά 1
Madness
12 από 15, Σειρά 1
(1)
Dead or Alive
13 από 15, Σειρά 1
Growing
14 από 15, Σειρά 1
Choi Taejin
15 από 15, Σειρά 1