0.9 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Woolfe - The Red Hood Diaries
Paper Woolfe
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 4 ก.ค. 2016 @ 2:54am
Red Riding Hood
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
Fairy
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
Guard
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
Pied Piper
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
Granny
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
BB Woolfe
6 จาก 6 ในชุดที่ 1