0.9 godz. łącznie
Odznaka z Woolfe - The Red Hood Diaries
Paper Woolfe
Poziom 1, 100 PD
Odblokowano: 4 lipca 2016 o 2:54
Red Riding Hood
1 z 6, seria 1
Fairy
2 z 6, seria 1
Guard
3 z 6, seria 1
Pied Piper
4 z 6, seria 1
Granny
5 z 6, seria 1
BB Woolfe
6 z 6, seria 1