0.9 изиграни часа
Woolfe - The Red Hood Diaries значка
Paper Woolfe
1 ниво, 100 опит
Откл. на 4 юли 2016 в 2:54
Red Riding Hood
1 от 6, серия 1
Fairy
2 от 6, серия 1
Guard
3 от 6, серия 1
Pied Piper
4 от 6, серия 1
Granny
5 от 6, серия 1
BB Woolfe
6 от 6, серия 1