1.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Splatter - Blood Red Edition
Zombie
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 25 Thg06, 2017 @ 4:46pm
(2)
Raging Bull
1 trong 7, sê-ri 1
(2)
Market Economy
2 trong 7, sê-ri 1
(3)
Robot War
3 trong 7, sê-ri 1
The Journey
4 trong 7, sê-ri 1
(1)
Wounded
5 trong 7, sê-ri 1
(2)
Bug Desaster
6 trong 7, sê-ri 1
(1)
Big City Lights
7 trong 7, sê-ri 1