4.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Max Gentlemen
Minimum Gentleman
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 29 Thg08, 2016 @ 4:48am
Penny Farthing
1 trong 6, sê-ri 1
Tea Time
2 trong 6, sê-ri 1
Falcon Punch
3 trong 6, sê-ri 1
Silhouette
4 trong 6, sê-ri 1
At the Bar
5 trong 6, sê-ri 1
Pillow Time
6 trong 6, sê-ri 1