1.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Joe Danger 2: The Movie
Unicycle
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 3 Thg02, 2014 @ 2:34pm
Joe Danger
1 trong 8, sê-ri 1
Cop Joe
2 trong 8, sê-ri 1
Ski Joe
3 trong 8, sê-ri 1
Paperboy Joe
4 trong 8, sê-ri 1
The King
5 trong 8, sê-ri 1
Bobby The Bear
6 trong 8, sê-ri 1
Mr Roboto
7 trong 8, sê-ri 1
Mr Sprinkleman
8 trong 8, sê-ri 1