1.2 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Joe Danger 2: The Movie
Unicycle
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 3 ก.พ. 2014 @ 2:34pm
Joe Danger
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Cop Joe
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Ski Joe
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Paperboy Joe
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
The King
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Bobby The Bear
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Mr Roboto
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Mr Sprinkleman
8 จาก 8 ในชุดที่ 1