เหรียญตรา The Steam Awards - 2017
Steam Awards 2017 - Lvl 10+
เลเวล 12, 1,200 XP
ปลดล็อค 2 ม.ค. 2018 @ 3:11am
Choices Matter
1 จาก 12 ในชุดที่ 1
Mom's Spaghetti
2 จาก 12 ในชุดที่ 1
Labor of Love
3 จาก 12 ในชุดที่ 1
Suspension of Disbelief
4 จาก 12 ในชุดที่ 1
The World Is Grim Enough
5 จาก 12 ในชุดที่ 1
No Apologies
6 จาก 12 ในชุดที่ 1
Defies Description
7 จาก 12 ในชุดที่ 1
Cry Havoc
8 จาก 12 ในชุดที่ 1
Haunts My Dreams
9 จาก 12 ในชุดที่ 1
Soul of Vitruvius
10 จาก 12 ในชุดที่ 1
Whoooaaaaaaa, Dude! 2.0
11 จาก 12 ในชุดที่ 1
Even Better Than I Expected
12 จาก 12 ในชุดที่ 1