Έμβλημα The Steam Awards - 2017
Steam Awards 2017 - Lvl 10+
Επίπεδο 12, 1,200 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 2 Ιαν 2018 στις 3:11
Choices Matter
1 από 12, Σειρά 1
Mom's Spaghetti
2 από 12, Σειρά 1
Labor of Love
3 από 12, Σειρά 1
Suspension of Disbelief
4 από 12, Σειρά 1
The World Is Grim Enough
5 από 12, Σειρά 1
No Apologies
6 από 12, Σειρά 1
Defies Description
7 από 12, Σειρά 1
Cry Havoc
8 από 12, Σειρά 1
Haunts My Dreams
9 από 12, Σειρά 1
Soul of Vitruvius
10 από 12, Σειρά 1
Whoooaaaaaaa, Dude! 2.0
11 από 12, Σειρά 1
Even Better Than I Expected
12 από 12, Σειρά 1