5.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Saints Row: The Third
Icon
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 7:55pm
(0)
The Herald of the Walking Apocalypse
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
Johnny Gat
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Nyte Blayde
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Oleg Kirrlov the Brute
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
Pierce Washington
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
The Boss of the Saints
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
Zimos
7 trong 7, sê-ri 1