3.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Airport Madness 4
Instructor
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 28 Ιουν 2016 στις 6:01
(0)
Country Airport
1 από 6, Σειρά 1
(0)
Caribbean Island Airport
2 από 6, Σειρά 1
(0)
City Airport
3 από 6, Σειρά 1
(0)
Area 51 Airport
4 από 6, Σειρά 1
(0)
Aircraft Carriers
5 από 6, Σειρά 1
(0)
Mountain Airport
6 από 6, Σειρά 1