3.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu FINAL FANTASY V
Xezat
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 23 Thg12, 2015 @ 4:06am
(0)
Cannoneer
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Gladiator
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Mime
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Necromancer
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
Oracle
5 trong 5, sê-ri 1