3.4 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา FINAL FANTASY V
Xezat
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2015 @ 4:06am
(0)
Cannoneer
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Gladiator
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Mime
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Necromancer
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Oracle
5 จาก 5 ในชุดที่ 1