3.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII
Lightning
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 28 Thg06, 2016 @ 6:31am
(0)
Lightning and Snow
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Lightning
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Apocalypse
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Myth
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Liberator
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
Vanille and Fang
6 trong 6, sê-ri 1