Huy hiệu cao cấp Steam Summer Adventure 2014
Foil Adventurer 2014
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 11:14pm
Summer Adventure Card 1
1 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 2
2 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 3
3 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 4
4 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 5
5 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 6
6 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 7
7 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 8
8 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 9
9 trong 10, sê-ri 1
Summer Adventure Card 10
10 trong 10, sê-ri 1