เหรียญตราฟอยล์ Steam Summer Adventure 2014
Foil Adventurer 2014
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 11:14pm
Summer Adventure Card 1
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 2
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 3
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 4
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 5
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 6
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 7
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 8
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 9
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
Summer Adventure Card 10
10 จาก 10 ในชุดที่ 1