2.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu White Noise Online
Paranormal investigator
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 11 Thg06, 2015 @ 4:24pm
(0)
Temple
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Sphynx
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Chuck & Hannah
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Founder's Hall
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Horror
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Mist
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Investigators
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Darkness
8 trong 8, sê-ri 1