2.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา White Noise Online
Paranormal investigator
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 11 มิ.ย. 2015 @ 4:24pm
(0)
Temple
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Sphynx
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Chuck & Hannah
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Founder's Hall
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Horror
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Mist
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Investigators
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Darkness
8 จาก 8 ในชุดที่ 1