5.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Vitrum
Discoverer
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 8:39pm
(1)
Crystal
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Door
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Laser
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Plataform
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Push
5 จาก 5 ในชุดที่ 1