5.5 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Vitrum
Discoverer
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2014 στις 20:39
(1)
Crystal
1 από 5, Σειρά 1
(0)
Door
2 από 5, Σειρά 1
(1)
Laser
3 από 5, Σειρά 1
(1)
Plataform
4 από 5, Σειρά 1
(0)
Push
5 από 5, Σειρά 1