4.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Time Ramesside (A New Reckoning)
The Water Bearer
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 9:31am
(0)
ZOmbieSlayer
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
Between Worlds
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
Azure Demon
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
Plant in Flames
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Sovereign Angel
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
Blood Through Sheets
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
White Skull
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
Where Spirits Coalesce
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
Icicle Land
9 trong 9, sê-ri 1