4.7 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Time Ramesside (A New Reckoning)
The Water Bearer
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 9:31am
(0)
ZOmbieSlayer
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Between Worlds
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Azure Demon
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Plant in Flames
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Sovereign Angel
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Blood Through Sheets
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
White Skull
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Where Spirits Coalesce
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Icicle Land
9 จาก 9 ในชุดที่ 1