22 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Mitsurugi Kamui Hikae
Gold
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 9:38am
(0)
Misa
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Suzuka
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Kaina
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Magatsu Kaina
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Kaiser
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Brave Maiden
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
School Girl
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Misa & Suzuka
8 trong 8, sê-ri 1