22 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Mitsurugi Kamui Hikae
Gold
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 9:38am
(0)
Misa
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Suzuka
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Kaina
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Magatsu Kaina
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Kaiser
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Brave Maiden
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
School Girl
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Misa & Suzuka
8 จาก 8 ในชุดที่ 1