1.8 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Vanguard Princess
Demigoddess
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 8:41pm
(1)
Eri Card
1 trong 10, sê-ri 1
(0)
Haruka Card
2 trong 10, sê-ri 1
(1)
Kaede Card
3 trong 10, sê-ri 1
(0)
Ayane Card
4 trong 10, sê-ri 1
(0)
Kurumi Card
5 trong 10, sê-ri 1
(0)
Yui Card
6 trong 10, sê-ri 1
(0)
Luna Card
7 trong 10, sê-ri 1
(1)
Saki Card
8 trong 10, sê-ri 1
(0)
Natalia Card
9 trong 10, sê-ri 1
(2)
Lilith Card
10 trong 10, sê-ri 1