1.8 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Vanguard Princess
Demigoddess
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 8:41pm
(1)
Eri Card
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Haruka Card
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
(1)
Kaede Card
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Ayane Card
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Kurumi Card
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Yui Card
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Luna Card
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
(1)
Saki Card
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Natalia Card
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
(2)
Lilith Card
10 จาก 10 ในชุดที่ 1