4.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu The Typing of The Dead: Overkill
W for Wheelchair
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 8:12pm
(0)
Carnival
1 trong 10, sê-ri 1
(0)
Creeping Flesh
2 trong 10, sê-ri 1
(0)
Fetid Waters
3 trong 10, sê-ri 1
(0)
Florida
4 trong 10, sê-ri 1
(0)
Jail House
5 trong 10, sê-ri 1
(0)
Overkill
6 trong 10, sê-ri 1
(0)
Papas Palace
7 trong 10, sê-ri 1
(0)
Prelude
8 trong 10, sê-ri 1
(0)
Wheel Deal
9 trong 10, sê-ri 1
(0)
Typing of the Dead
10 trong 10, sê-ri 1