4.2 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา The Typing of The Dead: Overkill
W for Wheelchair
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 8:12pm
(0)
Carnival
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Creeping Flesh
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Fetid Waters
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Florida
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Jail House
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Overkill
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Papas Palace
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Prelude
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Wheel Deal
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
(0)
Typing of the Dead
10 จาก 10 ในชุดที่ 1