4.2 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα The Typing of The Dead: Overkill
W for Wheelchair
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2014 στις 20:12
(0)
Carnival
1 από 10, Σειρά 1
(0)
Creeping Flesh
2 από 10, Σειρά 1
(0)
Fetid Waters
3 από 10, Σειρά 1
(0)
Florida
4 από 10, Σειρά 1
(0)
Jail House
5 από 10, Σειρά 1
(0)
Overkill
6 από 10, Σειρά 1
(0)
Papas Palace
7 από 10, Σειρά 1
(0)
Prelude
8 από 10, Σειρά 1
(0)
Wheel Deal
9 από 10, Σειρά 1
(0)
Typing of the Dead
10 από 10, Σειρά 1