4.2 изиграни часа
The Typing of The Dead: Overkill значка
W for Wheelchair
5 ниво, 500 опит
Откл. на 21 юни 2014 в 20:12
(0)
Carnival
1 от 10, серия 1
(0)
Creeping Flesh
2 от 10, серия 1
(0)
Fetid Waters
3 от 10, серия 1
(0)
Florida
4 от 10, серия 1
(0)
Jail House
5 от 10, серия 1
(0)
Overkill
6 от 10, серия 1
(0)
Papas Palace
7 от 10, серия 1
(0)
Prelude
8 от 10, серия 1
(0)
Wheel Deal
9 от 10, серия 1
(0)
Typing of the Dead
10 от 10, серия 1