3.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Nekro
Arbiter
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 9:32am
(0)
Airbane
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
Nekro - Coil
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
Nekro - Outcast
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
Nekro - Grimm Keeper
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Crust King
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
Hell Boar
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
Troll
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
Templar
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
Pyro
9 trong 9, sê-ri 1