3.9 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Nekro
Arbiter
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 9:32am
(0)
Airbane
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Nekro - Coil
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Nekro - Outcast
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Nekro - Grimm Keeper
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Crust King
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Hell Boar
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Troll
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Templar
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Pyro
9 จาก 9 ในชุดที่ 1