2.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Sid Meier's Ace Patrol: Pacific Skies
Legend
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 7:17pm
(0)
F4F Wildcat
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
F4U Cosair
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
F40 Warhawk
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
P38 Lightning
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
Hex Appeal
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
A6M2 Zero
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
J2M Jack
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
Ki-27 Nate
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
Ki-61 Tony
9 trong 9, sê-ri 1