3.8 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Ittle Dew
Jenny Tiger
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 21 Ιουν 2014 στις 22:42
(0)
Fire Sword
1 από 5, Σειρά 1
(0)
Ice Wand
2 από 5, Σειρά 1
(0)
Portal Wand
3 από 5, Σειρά 1
(0)
Stick
4 από 5, Σειρά 1
(0)
Health Potion
5 από 5, Σειρά 1