2.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Thief
Northcrest’s Greed
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 8:06pm
(0)
Baron
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Basso
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
DrVittori
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Garrett
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
GravenPriest
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Orion
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
the Queen of the Beggars
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Thief Taker General
8 trong 8, sê-ri 1