2.9 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Legend of Dungeon
Nekomancer
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 9:52am
(0)
Cyclops
1 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Tavern Dwarf
2 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Lich King
3 trong 9, sê-ri 1
(0)
Potion Sampling
4 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Minotaur
5 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Unicorn
6 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Vampire
7 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Team
8 trong 9, sê-ri 1
(0)
The Devil
9 trong 9, sê-ri 1