2.9 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Legend of Dungeon
Nekomancer
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 9:52am
(0)
Cyclops
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
The Tavern Dwarf
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
The Lich King
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
Potion Sampling
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
The Minotaur
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
The Unicorn
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
The Vampire
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
The Team
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
(0)
The Devil
9 จาก 9 ในชุดที่ 1