2.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Rush Bros
lvl 5 - Rush Bros.
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 11:07am
(0)
Treble
1 trong 5, sê-ri 1
(0)
Bass
2 trong 5, sê-ri 1
(0)
Melody
3 trong 5, sê-ri 1
(0)
Harmony
4 trong 5, sê-ri 1
(0)
The Monitor
5 trong 5, sê-ri 1