3.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Skulls of the Shogun
Two-Timing to the Tippy-Top
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 12:19pm
(0)
Bridge Battle
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
Charge!
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Generals Clash
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Sakura
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
Tanuki Monk
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
Yuki's Rage
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
Akamoto Lives
7 trong 7, sê-ri 1