2.7 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Remember Me
Sensen
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 11:27am
(0)
Nilin (prisoner)
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Nilin
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Madame
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Militiaman
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Kid Xmas
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Olga
6 จาก 6 ในชุดที่ 1