2.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Rise of Venice
Thursday
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 11:14am
(0)
Lucrezia
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Juan
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Vanozza
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Micheletto
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
Gulia
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Ludovico
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Cesare
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Rodrigo
8 trong 8, sê-ri 1