2.1 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Rise of Venice
Thursday
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 21 มิ.ย. 2014 @ 11:14am
(0)
Lucrezia
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Juan
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Vanozza
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Micheletto
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Gulia
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Ludovico
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Cesare
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Rodrigo
8 จาก 8 ในชุดที่ 1