2.1 изиграни часа
Rise of Venice значка
Thursday
5 ниво, 500 опит
Откл. на 21 юни 2014 в 11:14
(0)
Lucrezia
1 от 8, серия 1
(0)
Juan
2 от 8, серия 1
(0)
Vanozza
3 от 8, серия 1
(0)
Micheletto
4 от 8, серия 1
(0)
Gulia
5 от 8, серия 1
(0)
Ludovico
6 от 8, серия 1
(0)
Cesare
7 от 8, серия 1
(0)
Rodrigo
8 от 8, серия 1