2.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Reus
Elite
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg06, 2014 @ 11:17am
(0)
Forest Giant
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
Rock Giant
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Ocean Giant
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Swamp Giant
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
Forest Ambassador
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
Desert Ambassador
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
Swamp Ambassador
7 trong 7, sê-ri 1